Jan Willem Faessen 3 november 2021 | 2 min leestijd
Jan Willem Faessen

Na vorming als oud marinier en opleiding bij de TUDelft ben ik sinds 2005 aan de slag als Chief Facilitating Officer. In deze rol verbind ik "je leven lang leren" en "optimale online dienstverlening" en begeleid ik impact en health ondernemers en ondernemingen van A, naar B naar C!

Make your Work Count met een impact rapportage!

Jan Willem Faessen 3 november 2021 | 2 min leestijd

VitalCampus stimuleert haar klanten zo snel en duidelijk mogelijk inzage te geven in "waar we het voor doen". Daarbij staat een heldere, aantrekkelijke impactregistratie en -rapportage centraal. Door inzage te geven in de beoogde en geplande impact én de daadwerkelijke realisatie is het voor alle stakeholders direct helder waar je van bent en waar je voor gaat. Ook is het meteen duidelijk dat betekenis-ondernemen niet eenvoudig is.

Bij het beoordelen van (het succes van) een bedrijf wordt traditioneel vooral gekeken naar omzet, resultaat (= winst), omvang en groei. Ook investeerders kijken vooral naar je ARR en de groei daarvan. Alles te meten in €/tijd.
Heb je hulp nodig om aan je bedrijf te werken zul je snel merken dat ook de banken, verzekeraars en ... wie niet? kijken naar deze gegevens. En ja er is een vorm van gelijk, zonder winst kan je niet duurzaam leveren.

Minstens net zo belangrijk echter vinden wij de maatschappelijke toegevoegde waarde op andere domeinen dan €€. Primair richten we ons hierbij op de mate van aandacht, tijd en investeringen om meer mensen te laten participeren.
Daarnaast zijn alle andere maatschappelijke "winsten" een plus.

Impact rapportage

Diverse opdrachtgevers helpen wij bij het opstellen, valideren en publiceren van hun impactresultaten. Naast een maatschappelijk of sociaal jaarverslag bij voorkeur ook met kwantitatieve dashboards, infographics en up to date maandrapportages.

Rapporteren, financieren, gunning verwerven

Duurzame, open, transparante rapportage rond het merk, de visie en missie en de gerealiseerde impact én resultaten, dragen aantoonbaar bij aan de opbouw van het merk, de belofte en de betrouwbaarheid. Mede daardoor krijgen onze klanten vaak veel "gegund" in hun netwerk en regio.

Meer informatie

Zelf kijken naar je impact? Onderzoeken hoe je hier meer en duidelijker over kunt communiceren? Uitvinden of er aanvullende maatschappelijke "business-cases" zijn die je helpt je initiatief sneller en duurzamer op de kaart te krijgen? Wij regelen graag een kennismaking met ons of liever nog onze klanten om je te inspireren en informeren.


Gerelateerd