Niek Ritzen 28 oktober 2021 | 13 minuten leestijd

Wat heb je nodig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen?

Niek Ritzen 28 oktober 2021 | 13 minuten leestijd

Veel ondernemers willen graag een steentje bijdragen aan de maatschappij. Dit heet ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak wordt er al snel gedacht aan het milieu. Er worden dan milieuvriendelijkere apparatuur aangeschaft of misschien zelfs veranderingen in verschillende werkprocessen die leiden tot een minder hoge CO2 uitstoot. Toch is maatschappelijk verantwoord ondernemen veel meer dan dat. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat ook over mensen. Mensen die je wilt helpen om een betere versie van zichzelf te worden en die je een helpende hand kunt bieden om verder te komen in het leven. Een optie is dan om bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het klinkt misschien heel negatief en misschien zelfs als een risico. Toch valt dat reuze mee en feitelijk bestaat die ook niet.

Wanneer wordt er gesproken een afstand tot de arbeidsmarkt?

Als eerste is het belangrijk om te weten wanneer je spreekt over een afstand tot de arbeidsmarkt. Iemand met afstand tot een arbeidsmarkt komt niet of lastig in aanmerking voor een baan. Dit kan verschillende redenen hebben, maar dat betekent niet dat ze niet gemotiveerd zijn om te werken. In de regel wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen met een arbeidshandicap of een psychosociaal probleem. Bij een handicap wordt er bedoeld dat ze lichamelijke of psychische problemen hebben zoals autisme, chronische vermoeidheid, rugklachten of slechthorendheid. Mensen met een psychosociaal probleem hebben vaak simpelweg pech gehad. Denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen, langdurige werklozen, mensen met een trauma of verslavingsproblemen. Ook deze mensen willen en kunnen werken. Wij geloven er namelijk in dat ook deze mensen passend werk kunnen doen en zo een gelukkig leven kunnen leiden. Maar dan ligt het startpunt wel bij jou! Wij geven je tips hoe je deze buitengewone mensen alsnog werk kunt bieden!

Wat zijn de voordelen van het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen heeft te overheid vergoedingen en subsidies waarvan werkgevers gebruik kunnen maken. Dit zijn verschillende subsidies en vergoedingen zoals:

 • Loonkostensubsidie
 • Vergoeding aanpassing werkplek
 • No-risk polis
 • Jobcoaches
 • Ondersteuning UWV bij aannemen van Wajongers
 • Opleidingsvergoeding MBO traject praktijkleren subsidie

Dit zijn een aantal van de voordelen. Deze staan ook hieronder verder toegelicht. Kom je er zelf niet uit bij het aanvragen van de subsidie? Wij helpen je graag verder!

Proefplaatsing

Een proefplaatsing is de oplossing voor mensen met verschillende typen uitkeringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • WIA-uitkering
 • WAZ-uitkering
 • WAO-uitkering
 • Ziektewet-uitkering
 • Wajong-uitkering
 • WW-uitkering

De proefplaatsing is dus bedoeld voor mensen die moeite hebben om werk te vinden, maar ook voor werkgevers die twijfelen of de werknemer geschikt is voor de functie. Bij een proefplaatsing werkt een werknemer voor twee maanden, waarin de werkgever geen loon hoeft te betalen. Dit is een manier om te kijken of de werknemer geschikt is voor de functie. Aan een proefplaatsing zitten verschillende eisen. Zo moet er een dienstverband zijn van minimaal 6 maanden, moet het aantal uren hetzelfde zijn van de proefperiode en het dienstverband en heeft de werknemer een UWV-uitkering.

Vraag hulp bij het UWV bij het selecteren

Het UWV is bereid om je te helpen bij het aannemen van een Wajonger. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bieden van een loondispensatie. Dit betekent dat de UWV de werkgever een tegemoetkoming biedt. Een andere optie is om bij het UWV een proefplaatsing aan te vragen. Ook voor andere vragen kun je bij het UWV terecht als je iemand wilt selecteren.

Vergoeding interne jobcoaching

Een jobcoach is iemand die een werknemer begeleidt op de werkvloer. Het doel hiervan is om de werknemer volledig zelfstandig te kunnen laten werken. Met deze subsidie kun je een subsidie aanvragen voor een jobcoach voor de werknemer. Ook iemand die niet gecertificeerd is binnen het bedrijf, maar een speciale training heeft gevolgd mag een interne jobcoach zijn. De werkgever zorgt in dit geval voor een inwerkprogramma en de coach is hierin de schakel tussen de werknemer en werkgever. Ook voor het aanvragen van een jobcoach zitten eisen. Zo moet diegene minimaal 35 procent van het minimumloon verdienen en moet diegene een dienstverband hebben van minimaal 6 maanden.

Vergoeding externe jobcoach

Deze vergoeding kun je zelf aanvragen. De externe jobcoach werkt voor een erkend jobcoachorganisatie en legt verantwoording af aan het UWV. Het voordeel van deze mensen is dat zij precies weten wat zij moeten doen. Wil je een externe Jobcoach? Wij helpen je graag in de realisatie. Ook in het geval wanneer je als werkgever een interne jobcoach aan wilt nemen nadat je een externe jobcoach hebt gehad. Hieraan zitten namelijk verschillende eisen en protocollen waaraan je dient te voldoen. Toch is dit haalbaar om te doen!

Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel (afgekort LKV) is relatief nieuwe regeling uit 2018. Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het loonkostenvoordeel is onderdeel van Wet tegemoetkomingen loondomein. De LKV is voor oudere werknemers met een uitkering, werknemers met ene arbeidsbeperking en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Aan LKV zitten een aantal eisen verbonden. Wij helpen je graag verder om het LKV aan te vragen.

No-risk polis

Een no-risk polis is feitelijk een vergoeding voor het geval een arbeidsgehandicapte uitvalt door ziekte. Hierdoor verklein je het risico. In het geval een arbeidsgehandicapte toch ziek wordt kun je aanspraak doen op een uniform no-risk polis. Je kunt aanspraak doen op deze polis zodra een werknemer ziek wordt en komt uit een doelgroepregister of als mensen komen en beschut werk verrichten. Een beschutte omgeving betekent niets anders dan dat er onder aangepaste omstandigheden wordt gewerkt. Om in aanmerking te komen voor een beschutte omgeving moet je een aanvraag doen bij het UWV. Voor dit traject kunnen wij jou ook verder helpen om het traject soepel te laten verlopen.

Doelgroepregister

Zodra je het LKV wilt ontvangen moet je ervoor zorgen dat je werknemer een doelgroepverklaring aan je geeft. De werknemer moet in dit geval een doelgroepverklaring geven binnen 3 maanden nadat hij/ zij bij jou in dienst is gekomen. Een aanvraag termijn duurt 3 maanden en moet op tijd worden aangevraagd. Ben je tijd laat met het aanvragen? Dan is het niet meer mogelijk op aanspraak te doen op LKV. Het doelgroepregister is hierin het register waarin mensen staan die vallen onder de doelgroep van de bananafspraak. De gegevens kun je aanvragen bij het UWV.

Productiviteitsvergoeding

In België bestaat de productiviteitsvergoeding. Dit is een zeer aantrekkelijk systeem om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De productiviteitsvergoeding is feitelijk een soort opleiding die mensen kunnen volgen om weer aan het werk te kunnen. In veel gevallen gaat dit om beroepen waar moeilijk kandidaten worden gevonden voor het werk. Om hieraan te kunnen voldoen dien je te voldoen aan verschillende eisen. Zo moet bijvoorbeeld de leerling worden begeleid door een mentor, moet er een consulent zijn vanuit de VDAB en moet de werknemer na het werk direct een contract krijgen. De werkgever is niet verplicht om sociale zekerheidsbijdragen te betalen en de werkgever betaalt een productiviteitsvergoeding. Dit is dan een aanvulling op de werkloosheidsuitkering. Wil je mensen graag gaan opleiden? Dan helpen wij je graag verder om dit te realiseren. Een tekort aan personeel kun je zo in een relatief kort termijn oplossen!

Vergoeding aanpassing werkplek

In enkele gevallen moet een werkplek worden aangepast. De mogelijkheden en hulp vanuit de overheid verschillen vaak per gemeente. De subsidies kunnen daarom dus verschillen. Check daarom altijd wat er voor jouw specifieke situatie nodig is. Kom je er niet aan uit of wil je dit graag uitbesteden. VitalCampus maakt daar werk van. Wij helpen je in het gehele traject om de werkplek zo in te richten dat het een prettige omgeving is voor de werknemer en werkgever.

Opleidingsvergoeding bij MBO tracject praktijleren subsidie

Deze subsidie is erop gericht om het aantrekkelijker te maken om mbo bbl-leerlingen aan te nemen. Deze jonge en leergierige mensen gaan graag aan het werk en voor jou als werkgever heb je het voordeel om een interessante vergoeding te krijgen. Deze vergoeding hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding krijgt in het studiejaar. De aanvraag hiervoor dien je pas te doen aan het einde van het studiejaar, ofwel nadat de begeleiding gedaan is. De subsidie zelf krijg je pas als je voldoet aan een aantal eisen, waaronder dat je dient te voldoen aan werk voor 610 klokuren, de opleiding gericht is op de stage, je een geldige praktijkleerovereenkomst hebt en enkel voor de weken dat er daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Neem je voor het eerst (meerdere) leerlingen aan en heb je hulp nodig? In alle gevallen helpen wij je graag verder bij het aanvragen van de subsidie.